Etický kódex rodiča

 

Hlavným zámerom Etického kódexu rodiča je upozorniť na negatívne dopady neslušného správania sa rodičov počas futbalových zápasov, turnajov a tréningových procesov a zaviesť pravidlá, ktoré sú bežnou praxou vo viacerých futbalových kluboch v rôznych európskych štátoch. Kódex rodiča je orientovaný na tých rodičov, ktorí sa často dopúšaťajú chýb pri futbalovej výchove detí a sledovaní ich futbalových aktivít. Tieto chyby majú negatívny vplyv na rozvoj detí ako po športovej, tak aj po psychickej a morálnej stránke.

Medzi negatívne aspekty správania sa rodičov patrí:

Riadenie hry prostredníctvom pokrikov na vlastné a cudzie dieťa (čo majú robiť, kde majú behať, komu majú prihrávať…) počas tréningového procesu, turnajov a zápasov. Tým priamo zasahujú do kompetencií trénera a narúšajú jeho prácu. Tieto situácie majú za následok to, že deti sú zmätené z pokynov z rôznych strán.

Medzi ďalšie negatívne aspekty správania sa rodičov patrí :

 • zasahovanie do vedenia a riadenia klubu
 • kladenie príliš veľkého dôrazu na výsledky vlastného dieťaťa a celého tímu v mládežníckych kategóriách+
 • akékoľvek hodnotenie výkonu ostatných hráčov v tíme podliehajúce kompetencií trénera 
 • vyvolávanie neadekvátneho tlaku na dieťa či trénerov pre dosiahnutie okamžitého úspechu 
 • realizácia nenaplnených rodičovských cieľov prostredníctvom svojích detí 
 • neslušné až vulgárne pokrikovanie na rozhodcov, súpera a tým pádom aj vytváranie zlého príkladu vlastným deťom a zlého mena akadémie.

Čo je cieľom Etického kódexu rodiča? 

 • zmeniť prístup a správanie sa rodičov pri sledovaní tréningov, zápasov, turnajov…
 • propagovať myšlienku a princíp fair-play u detí a úctu k spoluhráčom i k súperom
 • učiť detí nielen vyhrávať, ale i vedieť prijať prehru 
 • mládežnícky futbal nie je to isté, čo futbal dospelých – v mládežníckých kategóriách je dôležitá radosť a pôžitok z hry u detí
 • futbal má deti vychovávať k aktívnemu životnému štýlu a pôsobiť ako prevencia proti nástrahám ulice
 • úloha rodiča je zdravá podpora svojho dieťaťa v rešpekovaní jeho aktuálnych schopností a v zdravom povzbudzovaní Každý rodič bude oboznámený o Etickom kódexe rodiča.

Rodič, ktorý po upozornení nebude rešpektovať Etický kódex, oberá o radosť z hry práve svoje vlastné dieťa, ktoré nebude nominované na zápasy a turnaje, pokiaľ rodič nebude rešpektovať usmernenia z Etického kódexu. Pri opakovaných porušeniach môže dôjsť až k vylúčeniu z klubu. Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi prehry aj víťazstvá a veľmi chcete, aby boli úspešné. Avšak, niekedy je menej naozaj viac. Rešpektujte aktuálne schopností svojiich detí a neberte im radosť z hry. Etický kódex rodiča je projektom aj iných klubov a funguje aj v rôznych európskych štátoch.